Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 


Järgmisel nädalal 13.–17. aprillini korraldab Tartu Ülikooli
teaduskool koolinoortele suunatud

...

Vabariigi Valitsuse 13.03.2020 korraldusega nr 77 „Eriolukorra meetmete rakendamine“ on otsustatud peatada

...
Audru Kooli huvikooli osa distantsõppe jätkamise küsimustik. Palume vastata teil 3. aprilliks kell
...