Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 


Kuressaares Dumle rahvastepall, tublid meie 5. kl poisid! Õnnitleme meeskonda Remo Tomson, Marlon

...

Kiituse avaldamine. Avaldan kiitust alljärgnevatele Jõõpre Kooli õpilastele kooli eduka esindamise eest

...

Meie kooli esindasid linnas 29. novembril Kätriin Grünthal ja Florence Loore Ritso, õp. H. Kirsi.

...

8. detsembril kell 11-15 Audru Spordikeskuses KuulutusVäljasõit (esinejad, müüjad) kell 10.30

...

TASUTA! Pärnumaa Rajaleidja keskus kutsub lastevanemate kooli:
Hea 1.-4. klassi lapsevanem! Kui oled

...