Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

16. detsembril kell 17.00 toimub lasteaia õues jõulukontsert.

Maiustamiseks kuum mahl ja piparkoogid.

 

17.detsembril on päkapikupäev.

Palume lastele selga panna päkapikuriided.

4. dets. kell 12.00 Päkapikk Jussi jõulud.

Pilet 3.-

 

9. dets. kell 11.30 Sinisaba jõulud.

Pilet 2.50

 

21. jaanuar kell 11.15 Kauge külaline.

 

12. veebruar kell 10.45 Olafi suur seiklus. Pilet 3.-

 

23.märts kell 11.30 Tuline tants.

 

13.aprill kell 9.30 Siili kasukas.

Pilet 3.-

 

Alates 13. maist 2019 jõustub uus Pärnu lasteaedadesse vastuvõtu ja väljaarvamise kord.

https://www.riigiteataja.ee/akt/410052019020

 

Kohataotlused palume esitada haridusteenuste

haldamise süsteemis ARNO. 

https://arno.parnu.ee/


Teated vanematele edastatakse vanema poolt ARNOs märgitud e-posti aadressile.