Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Sel suvel on meie lasteaed kollektiivpuhkusel 1. juulist 31. juulini.

 

 

 21. jaanuar kell 11.15 Kauge külaline.

 5. veebruar kell 10.20 Okasroosike.

 12. veebruar kell 10.45 Olafi suur seiklus. Pilet 3.-

 23.märts kell 11.30 Tuline tants.

 13.aprill kell 9.30 Siili kasukas. Pilet 3.-

 

 

Alates 13. maist 2019 jõustub uus Pärnu lasteaedadesse vastuvõtu ja väljaarvamise kord.

https://www.riigiteataja.ee/akt/410052019020

 

Kohataotlused palume esitada haridusteenuste

haldamise süsteemis ARNO. 

https://arno.parnu.ee/


Teated vanematele edastatakse vanema poolt ARNOs märgitud e-posti aadressile.