Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

Audru valla Jõõpre Kooli hoolekogu koosseis  2017/ 2018 õ/ a:

Indrek Pill – Jõõpre Kooli õpilaste lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees

Angela Sang -Toomast – Jõõpre Kooli õpilaste lastevanemate esindaja

Kadi Maido – Jõõpre Kooli õpilaste lastevanemate esindaja

Peivi Assafrei – Jõõpre Kooli õpilaste lastevanemate esindaja

Marleen Reinhold - Jõõpre Kooli õpilasesinduse esindaja

Ülle Haavasaar - Jõõpre Kooli õppenõukogu esindaja

Kairi Vainola – Jõõpre lasteaia lastevanemate esindaja

Viktooria Hrabrova – Jõõpre lasteaia lastevanemate esindaja

Marika Tate - Jõõpre lasteaia õppenõukogu esindaja , hoolekogu aseesimees

Carmen Sõber - Lavassaare lasteaia lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimes

Anneli Saarman – Lavassaare lasteaia lastevanemate esindaja

Sirje Ojala - Lavassaare lasteaia õppenõukogu esindaja

Anneli Nõmm - Aruvälja lasteaia lastevanemate esindaja

Katrin Ojala - Aruvälja lasteaia lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees

Kersti Killing – Jaago – Aruvälja lasteaia õppenõukogu esindaja

Kai Oraste - Audru Vallavolikogu esindaja