Piltmenüü

Oleme ühinenud haridusprogrammiga "Ettevõtlik Kool"

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond

Projekti Pärnumaa koordinaator: Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

 

Tervist edendav kool

Targalt internetis

 

3. juuni 1954. a. Jõõpre Seitsmeklassilise Kooli lõpetajad

1.Maano Kattel

2.Laine Leppik

3.Taime Popp

4.Heino-Johannes Pärn

5.Leili Pärn

6.Aleksei Sepelin

7.Hillar Jõerand

 

15. juuni 1955 .a. Jõõpre Seitsmeklassilise Kooli lõpetajad

1.Valdur Janson

2.Hans Jürgenstein

3.Vladimir Kikut

4.Uudo Nahku

5.Aino Raudsepp

6.Kalju Saarnik

7.Viive Sillaots

8.Elvi Tiits

9.Leida Toomiste

 

11. juuni 1956 .a. Jõõpre Seitsmeaastase Kooli lõpetajad

1.Maia Baranin

2.Helju Kaljula

3.Veneera Kikut

4.Saima Konstapel

5.Mihkel Kuusik

6.Eda Kõrnas

7.Mihkel Lasn

8.Saima Lembit

9.Jaan Madissoo

10.Märt-Jaan Martinson

11.Asta Ohakas

12.Helju Ots

13.Lembit Otsus

14.Lainda-Pauline Pagel

15.Aino Poolak

16.Linda Poolak

17.Valve-Marie Popp

18.Sulev Pärnamets

19.Jaan Raadik

20.Tiiu Raidmaa

21.Endel Raudsepp

22.Liisi-Ilse Saks

23.Mai Viilik

24.Asta Leetsar

25.Rein Sang

26.Ilmi Nael

 

6. juuni 1957. a.  Jõõpre Seitsmeaastase Kooli lõpetajad

1.Mare Agasild

2.Lembit Jaakson

3.Ruth Lasn

4.Maie Kuusik

5.Eda Kõrnas

6.Ulvi Lage

7.Helmut Lembit

8.Jaan Palu

9.Juhan Poolak

10.Leili Popp

11.Elfi Porgand

12.Ülo Pärn

13.Elli Raudsepp

14.Sulev Sinijärv

15.Tiit-Juhan Tarre

16.Kalju Sarapuu

 

5. juuni 1958 .a. Jõõpre Seitsmeaastase Kooli lõpetajad

1.Ain Annus

2.Malle Jaagu

3.Juhan Jürgenstein

4.Eeru Kuusik

5.Mare Meriste

6.Aime Naisson

7.Ain Raidmaa

8.Tiiu Sang

9.Agu Tammiksaar

10.TaivoVerro

11.Juhan Viilik

 

3. juuni 1959. a. Jõõpre Seitsmeaastase Kooli lõpetajad

1. Aili Aaviste

2. Heljo Agasild

3. Aime Enno

4. Ain Jaagu

5. Arno Lembit

6. Mare Meriste

7. Helgi Olvik

8. Elvi Ots

9. Lehti Saks

10. Lilja Sang

11. Liivi Seiler

12. Juhan Viilik

13. Ants Võre

14. Taivo Verro

 

18. juuni 1960. a. Jõõpre Seitsmeklassilise Kooli lõpetajad

1. Aili Aaviste

2. Liia Agasild

3. Eevi Luur

4. Paul Maamees

5. Enno Miländer

6. Evi Ohakas

7. Aino Saard

8. Milvi Toomast

9. Ants Võre

10. Jaan Somer

11. Tõnis Kuusik

 

17. juuni 1961. a. Jõõpre 7-klassilise Kooli lõpetajad

1.Mare Melikov

2.Erika Vettik

3.Milvi Toomast

4.Maive Sang

5.Toomas Seppius

6.Elmar Luur

7.Viiu Tarre

8.Aino Rästas

9.Paul Perdi

10.Ain Paugus

11.Johan Raudsepp

12.Uuno Umal

13.Ilmar Lasn

 

1962. a. pole lõpetajaid, sest toimus üleminek 8.kl. kooliks